Elállási Jog Tájékoztató


A fogyasztó és vállalkozási közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.


Ezen elektronikus szerződéstől Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni. Az elállási határidő azon naptól számított 14 nap elteltével jár le, amely napon a befizetés/átutalás megtörtént vállalkozásunk bankszámlájára.

Amennyiben Ön elállási jogával kíván élni, úgy elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni köteles e-mailben jelezni az alábbi címre :  info@weblapkinalata.hu


Az elállás joghatásai:
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszafizetjük/utaljuk az Ön által teljesített díjat.

 

Betöltés